GastroApp

Případová studie

Vize

Vytvořit reklamační systém pro kompletní zpracování požadavků zákazníků, s webovým rozhraním a mobilní aplikací.

Výzva

Společnost GASTRO PRODUCTION s.r.o. má více než dvacetileté zkušenosti s výrobou a dodávkami projektů průmyslových velkokuchyní. GASTRO PRODUCTION je jedním z hlavních dodavatelů projektů velkokuchyní v Evropě a prostřednictvím úzké spolupráce se svými zákazníky chce nadále vyvíjet a přizpůsobovat své výrobky aktuálním požadavkům trhu.

Na projektech pro své zákazníky spolupracuje GASTRO PRODUCTION s mnoha dealery a celou řadou dalších dodavatelů. Prostřednictvím dealerů, kteří jsou v každodenním kontaktu se zákazníky po celé Evropě, jsou přijímány také požadavky na záruční servis dodaných zařízení. Požadavky na reklamace zadávali zákazníci do webového formuláře, ze kterého se data přenášela k dalšímu zpracování.

Společnost GASTRO PRODUCTION poptala vývoj nového reklamačního systému, který optimalizuje a urychlí proces vyřizování požadavků zákazníků. Nový systém měl zajistit především:

 • Možnost zadávání reklamací prostřednictvím mobilní aplikace pro zákazníky.
 • Přehled o stavu reklamací a detailů reklamačního případu v administračním rozhraní.
 • Přiřazování dodavatelů ke konkrétním reklamačním případům.
 • Zobrazení detailů o zákaznících, objednávkách a historii reklamací.
 • Sledování změn stavu reklamačních případů v závislosti na jeijch životním cyklu.

Řešení

Nový reklamační systém je navržen pro tři různé role uživatelů: zákazníci, dealeři a dodavatelé. Důraz je kladem především na komfortní zadávání požadavků na reklamace zákazníky. Ti mají k dispozici přehlednou mobilní aplikaci GastroApp, ve které najdou seznam svých objednávek a reklamačních případů, společně s popisem, v jaké fázi řešení se reklamace aktuálně nachází. Nové reklamační případy zakládají zákazníci přímo v aplikaci, kde stručně popíšou závadu a případně vyfotografují poškozené zařízení.

Po odeslání reklamačního požadavku zákazníkem se informace zobrazí dealerovi, který v následujícím kroku přesune vyřešení případu na příslušného dodavatele. Dodavatelem přitom nemusí být pouze společnost GASTRO PRODUCTION, ale rovněž i další výrobci profesionálních gastronomických zařízení, kteří spolupracují na společných projektech velkokuchyní.

Všechny kroky životního cyklu reklamace jsou nepřetržitě dokumentovány a zainteresované strany (zákazníci, dealeři a dodavatelé) mají okamžitý přehled o stavu reklamace. Zákazníci pracují výhradně s mobilní aplikaci GastroApp, která je dostupná pro smartphony a tablety s operačními systémy Android a iOS. Dealeři a dodavatelé přistupují k reklamačnímu systému prostřednictvím přehledného webového rozhraní z internetového prohlížeče.

Behavin celé řešení vyvinul s využitím moderních technologií pro tvorbu webových a mobilních aplikací. Díky podpoře standardů pro výměnu dat lze reklamační systém GastroApp napojit na další podnikové aplikace a do budoucna jej rozšiřovat o další funkce. S ohledem na to, že většina produkce společnosti GASTRO PRODUCTION směřuje z České republiky do zahraničí, je webové rozhraní systému i aplikace GastroApp dostupné primárně v angličtině. Později ale mohou vzniknout i další jazykové verze.

Nový reklamační systém a aplikace GastroApp plní všechny požadavky zadání společnosti GASTRO PRODUCTION a pomáhá výrobci zařízení pro profesionální gastronomii zlepšit komunikaci se zákazníky, když zajišťuje především:

 • Zrychlení komunikace mezi zákazníky, dealery a výrobci prostřednictvím mobilní aplikace.
 • Zlepšení přehledu o stavu probíhajících reklamací a fázích řešení jednotlivých reklamačních případů.
 • Zvýšení komfortu pro zákazníky, zadávající reklamace prostřednictvím přehledné mobilní aplikace.
 • Efektivnější komunikaci mezi dealery a více dodavateli u rozsáhlých projektů.
 • Dohledatelnost všech objednávek a reklamací konkrétního zákazníka v jediném společném rozhraní.

Závěr

Systém pro zpracování reklamací dodaných zařízení.

 • Zaměření: Výroba a prodej zařízení pro gastronomii.
 • Funkce: Příjem požadavků zákazníků a jejich distribuce ke zpracování.
 • Služby: Analýza, design řešení, vývoj, testování, implementace.
 • Obchodní model: Vývoj řešení na zakázku.
 • Použité technologie: Java 8, Spring Boot, VPS, Angular 2, TypeScript Webpack, Ionic 2,Angular 2, Webpack.

Zaujala Vás případová studie?

Chtěli by jste vědět více?

Případové studie

Příjemně se usaďte a přečtěte si náš příběh.
Card image cap

Optimed

Vize

Vyvinout jednoduše použitelnou aplikaci, která odborným lékařům, provozujícím soukromé ambulance, poskytne aktuální přehled o úhradách za zdravotní péči.

Zjistit více
Card image cap

GastroApp

Vize

Vytvořit reklamační systém pro kompletní zpracování požadavků zákazníků, s webovým rozhraním a mobilní aplikací.

Zjistit více